Handelsbetingelser

Priser
Restor forbeholder sig retten til med 7 dags varsel at ændre prislister.


Betaling
Restor modtager kort eller mobilbetaling. Det endelige produkt overdrages når betalingen har fundet sted. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.


Levering og leveringstid
Levering af digitaliseret materiale såsom lydbånd, videobånd, negativer/positiver, papirbilleder og lysbilleder finder sted indenfor 14 dage, fra materialet er modtaget. Er der behov for en længere leveringstid, vil der blive orienteret herom.


-Foto restaurering: De færdige billeder bliver leveret pr. e-mail til godkendelse i lettere forringet kvalitet og med et vandmærke. Når godkendelsen og betaling har fundet sted, fremsendes det rigtig billede uden vandmærke og i fuld kvalitet pr. mail eller via. ekstern fil håndteringsservice. Er der bestilt prints, ville disse blive sendt efter godkendelsen og betaling har fundet sted. Leveringstiden for foto-restaurering fastsættes ud fra opgaves omfang.

-Digitalisering af billeder og video: De digitaliseret medier leveres på enter DVD, Harddisk, USB-pen eller som digitalt download via. ekstern filhånteringsservice. Ved download vil en sikkerhedskode bliver overdrage udenom denne udbyder.  

Tilbud
Når der er udstedt et tilbud, vil dette være gældende i 30 dage fra udstedelsesdatoen. Overskrides denne dato, vil der skulle laves et nyt tilbud.


Returnering
Der er ikke returret på billeder eller video købt hos Restor.dk, da dette er individuelt fremstillede varer. Dette gælder både papirbilleder og elektroniske billeder/video og disse blive betragtet købt som beset.


Reklamation
I henhold til købeloven, har du 2 års reklamationsret. Reklamation over farver, fejl eller beskadigelse ved modtagelsen, skal ske hurtigst muligt. Reklamationen skal sendes skriftligt til Restor og beskrives så detaljeret som muligt. Se vores kontakt oplysninger her.
Ved returnering til Restor, afholder kunden selv omkostninger til forsendelse.

Ansvarsfraskrivelse
Restor fraskriver sig et hvert ansvar for, hvordan ekstern post og pakkeleverandør håndterer forsendelser. Ved bortkomst er det alene den/deres ansvar.


Fortrydelse af bestilling
Fortrydelse af bestilling skal hurtigst muligt ske ved skriftligt henvendelse. Se vores kontakt oplysninger her.

Ophavsrettigheder
Før du indleverer, overfører eller sender billed- eller videomateriale til Restor.dk, skal du sikre dig, at du har ophavsretten til disse, og at de ikke indeholder stødende materiale der modstrider dansk lovgivning. Du alene har ansvaret for billedernes indhold og følgevirkningerne ved overtrædelse af tredjepars rettigheder og dansk lov.

Brugsret
Foto-restaureret billeder, som købes hos Restor, må ikke redigeres, modificeres eller på anden måde ændres af andre end Restor.

Forbehold for ændringer
Restor forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende betingelser. Gældende betingelser kan til enhver tid findes på Restor.dk